बंद करा

जेष्ठता सुची

जेष्ठता सुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मंडळ अधिकारी -31/12/2020 रोजी सेवेत नसलेले

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

02/02/2022 17/03/2022 पहा (580 KB)
मंडळ अधिकारी -01/01/2021 अखेर तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

02/02/2022 17/03/2022 पहा (721 KB)
सोलापूर जिल्ह्यातील महसूल सहाय्यक संवर्गाची दिनांक 01/01/2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

15/02/2021 15/02/2022 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गातील कर्मचारी यांची दि.01/01/2021 रोजीची प्रारुप ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

26/04/2021 26/05/2021 पहा (8 MB)
मंडळ अधिकारी-दि. 01/01/2020 रोजीची परिस्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

04/02/2021 04/05/2021 पहा (146 KB)
तलाठी -01/01/2020 ची अंतिम जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

29/01/2021 29/04/2021 पहा (7 MB)
गट क संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासूची दि.01/01/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

02/03/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
गट ड संवर्गाची अनुकंपा प्रतिक्षासूची दि.01/01/2020 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

02/03/2020 31/12/2020 पहा (1 MB)
अव्वल कारकून संवर्ग 01-01-2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

25/11/2019 31/12/2020 पहा (2 MB)
अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षा सुची गट-क व गट-ड संवर्ग – 31/07/2019 अखेर

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

22/10/2019 31/05/2020 पहा (424 KB)