बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मोहोळ नप निवडणूक 2021-अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/03/2021 30/05/2021 पहा (3 MB)
माढा नप निवडणूक 2021-अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/03/2021 30/05/2021 पहा (5 MB)
माळशिरस नप निवडणूक 2021-अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

09/03/2021 30/05/2021 पहा (4 MB)
पंढरपूर पोट निवडणूक आदेश दि.16/04/2021

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

16/04/2021 03/05/2021 पहा (402 KB)
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त वाहनांकरिता जाहीर सूचना

निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सिमा तपासणी नाका, नांदणी ता.द. सोलापूर

02/04/2021 11/04/2021 पहा (901 KB)
तलाठी सरळ सेवा भरती 2019-नियुक्तीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे शिफारस केलेल्या उमेदवारांची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

08/01/2021 08/04/2021 पहा (480 KB)
माळशिरस नगरपंचायत – नमुना अ, नमुना ब, परिशिष्ठ ,नकाशा ,चतुर्सिमा,आरक्षण प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचे कार्यालय,नगरविकास शाखा ,सिद्धेश्वर पेठ ,जिल्हाधिकारी कार्यालय ,सोलापूर

15/02/2021 31/03/2021 पहा (8 MB)
माढा नगरपंचायत – नमुना अ, नमुना ब, परिशिष्ठ ,नकाशा ,चतुर्सिमा,आरक्षण प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचे कार्यालय,नगरविकास शाखा ,सिद्धेश्वर पेठ ,जिल्हाधिकारी कार्यालय ,सोलापूर

15/02/2021 31/03/2021 पहा (5 MB)
मोहोळ नगरपरिषद – नमुना अ, नमुना ब, परिशिष्ठ ,नकाशा ,चतुर्सिमा,आरक्षण प्रसिद्ध करणेबाबत

जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचे कार्यालय,नगरविकास शाखा ,सिद्धेश्वर पेठ ,जिल्हाधिकारी कार्यालय ,सोलापूर

15/02/2021 31/03/2021 पहा (8 MB)
औषधे व विविध साहित्य खरेदी करणेकमी दरपत्रक मागविण्याबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक सोलापूर

18/03/2021 24/03/2021 पहा (2 MB)