ताज्या घडामोडी

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आरआर-1527-1528-महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

19/02/2019 05/03/2019 डाउनलोड (712 KB)
आर आर १००८ व १००९ गृह्शाखा आदेश कलम ३७ (१) (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

05/02/2019 19/02/2019 डाउनलोड (720 KB)
कब्जेहक्काने जमीन – उत्तर सोलापूर

तहसिलदार उत्तर सोलापूर- परिशिष्ट – अ

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (10 MB)
कब्जेहक्काने जमीन – दक्षिण सोलापूर

तहसिलदार दक्षिण सोलापूर- परिशिष्ट – अ

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (5 MB)
भाडेपट्ट्याने जमीन – अक्कलकोट

तहसिलदार अक्कलकोट – परिशिष्ट – ब

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (447 KB)
भाडेपट्ट्याने जमीन – उत्तर सोलापूर

तहसिलदार उत्तर सोलापूर- परिशिष्ट – ब

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (565 KB)
कब्जेहक्काने जमीन – माढा – भाग -2

तहसिलदार माढा – परिशिष्ट – अ

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (8 MB)
भाडेपट्ट्याने जमीन – दक्षिण सोलापूर

तहसिलदार उत्तर सोलापूर- परिशिष्ट – ब

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (2 MB)
भाडेपट्ट्याने जमीन – माढा

तहसिलदार माढा – परिशिष्ट – ब

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
कब्जेहक्काने जमीन – माढा – भाग -1

तहसिलदार माढा – परिशिष्ट – अ

30/07/2018 30/01/2019 डाउनलोड (8 MB)