बंद करा

ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जाहीर दरपत्रके नोटीस – विविध औषधे – 15/05/20 – 20/06/20

अधिष्ठाता, सोलापूर

15/06/2020 20/06/2020 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 37 (१) व (३) आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

31/05/2020 14/06/2020 पहा (2 MB)
तलाठी पदभरती 2019-संभाव्य/प्रारूप निवड यादी व संभाव्य/पारूप प्रतीक्षा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

26/02/2020 31/05/2020 पहा (2 MB)
तलाठी भरती 2019 संभाव्य / प्रारुप निवड यादी- संभाव्य / प्रारुप प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

28/02/2020 31/05/2020 पहा (81 KB)
अपिल केसेस – नगर पालिका / नगर परिषद संबंधी विविध आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय (नगरविकास शाखा) सोलापूर

21/12/2019 31/05/2020 पहा (2 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

17/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना –बाजार बंद ठेवणेबाबत.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

17/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)
कोविड 19 – प्रतिबंधात्मक उपाययोजना – तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद ठेवणेबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

17/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)
कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी :- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 सुधारित आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

20/05/2020 31/05/2020 पहा (2 MB)
कोविड 19- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये सुधारीत आदेश.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

22/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)