ताज्या घडामोडी

ताज्या घडामोडी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आरआर-5200 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

05/08/2019 19/08/2019 पहा (2 MB)
आरआर-4789 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

21/07/2019 04/08/2019 पहा (2 MB)
आरआर-3635- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

31/05/2019 29/07/2019 पहा (1 MB)
भूसंपादन विषयक कामकाज बाबत झालेल्‍या बैठकीचे इतिवृत्त

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/06/2019 21/07/2019 पहा (2 MB)
आरआर-4297 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

06/07/2019 20/07/2019 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

21/06/2019 05/07/2019
आरआर-4069 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

21/06/2019 05/07/2019 पहा (2 MB)
आपले सरकार केंद्र यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय (सेतू विभाग )

12/12/2018 30/06/2019 पहा (641 KB)
आरआर-3427 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 कलम 37 (१) व (३)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

22/05/2019 05/06/2019 पहा (2 MB)
आरआर-2459- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर

01/04/2019 30/05/2019