बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
खाणपट्टा लिलाव प्रक्रिेकरीता खाणकाम योग्य चिन्हांकित क्षेत्राचा भूविज्ञानक तांत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी मान्यताप्राप्त भुविज्ञानक तांत्रिक सल्लागार नेमणूक

गौणखनिज शाखा, सोलापूर

26/04/2023 11/05/2023 पहा (2 MB)
वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करणेकरिता ई-निविदा

गौणखनिज शाखा, सोलापूर

21/04/2023 08/05/2023 पहा (3 MB)
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा 2023-24

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

18/04/2023 24/04/2023 पहा (5 MB)
पुस्तकांचा पुरवठा करणेबाबत

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, सोलापूर

13/02/2023 24/02/2023 पहा (3 MB)
तहसिल कार्यालयातील महानेटचे उच्च किंमतीची उपकरणे असणाऱ्या सर्वर कक्षात वातानुकूलन संच खरेदी

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा सेतू समिती सोलापूर यांचे कार्यालय

23/01/2023 30/01/2023 पहा (1 MB)
पुस्तकांचा पुरवठा करणेबाबत

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, सोलापूर

17/01/2023 23/01/2023 पहा (3 MB)
तहसिल येथे महानेटचे उच्च किंमतीची उपकरणे असणाऱ्या सर्वर कक्षात वातानुकूलन संच खरेदी

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा सेतू समिती सोलापूर यांचे कार्यालय

05/01/2023 12/01/2023 पहा (1 MB)
तहसिल कार्यालयातील महानेटचे उच्च किंमतीची उपकरणे असणाऱ्या सर्वर कक्षात वातानुकूलन संच खरेदी

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा सेतू समिती सोलापूर यांचे कार्यालय

14/12/2022 21/12/2022 पहा (1 MB)
सोलापूर जिल्हयातील विविध कारागृहातील कैदयासाठी चहा, नाश्ता, जेवण यासाठी ई-निविदा

गृह शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/12/2022 13/12/2022 पहा (4 MB)
शासकीय वाहनाचे जाहीर लिलाव

सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय सोलापूर

03/11/2022 10/11/2022 पहा (503 KB)