निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आपत्ति व्यवस्थापन प्रशिक्षण ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय

26/06/2019 31/07/2019 पहा (466 KB)
वाळू लिलाव अंतिम फेरलिलाव

गौणखनिज शाखा, सोलापूर

06/07/2019 20/07/2019 पहा (220 KB)
नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/06/2019 26/06/2019 पहा (414 KB)
रोहयो शाखा-अकाऊंट मॅनेजमेंट रिलाटेड सर्विस

रोहयो शाखा – जिल्हाधिकारी कार्यालय 

28/05/2019 03/06/2019 पहा (2 MB)
वाळू लिलाव – दुसरे

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुर 

02/04/2019 09/04/2019 पहा (583 KB)
वाळू लिलाव 2018-2019 अधिसूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय

21/02/2019 31/03/2019 पहा (240 KB)
वाळू लिलावास प्रथम मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

08/03/2019 22/03/2019 पहा (682 KB)
शुध्द मद्यार्क व मळी लिलावाची जाहिरात

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, सोलापूर 

02/03/2019 14/03/2019 पहा (925 KB)
वाहतूक फेर निविदा – पशुसंवर्धन विभाग

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त सोलापूर

06/02/2019 13/02/2019 पहा (453 KB)
प्रथम मुदतवाढ-वाहतूक निविदा – पशुसंवर्धन विभाग

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त सोलापूर

27/01/2019 06/02/2019 पहा (787 KB)