निविदा व लिलाव

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कब-बुलबुल स्काउट गाईड जिल्हा मेळाव्याकरीता जेवण, मंडप, ट्रॉफी व छपाई करीता दरपत्रके मागणीबाबत

शिक्षणाधिकारी (प्रा.) जि.प.सोलापूर

24/12/2018 01/01/2019 डाउनलोड (1 MB)
तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना लॅपटॉप व‍ प्रिंटर्स खरेदी – निविदा मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

17/11/2018 03/12/2018 डाउनलोड (405 KB)
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ द्वितीय मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

19/11/2018 29/11/2018 डाउनलोड (376 KB)
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९ प्रथम मुदतवाढ

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

12/11/2018 19/11/2018 डाउनलोड (421 KB)
तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना लॅपटॉप व‍ प्रिंटर्स खरेदी

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

01/11/2018 16/11/2018 डाउनलोड (745 KB)
तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना लॅपटॉप व‍ प्रिंटर्स खरेदी – प्रि-बिड मीटींग

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

13/11/2018 16/11/2018 डाउनलोड (897 KB)
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा २०१८-१९

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

23/10/2018 12/11/2018 डाउनलोड (3 MB)
ताडी फेर लिलाव जाहिरनामा आणि ताडी दुकाने यादी

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर  

09/10/2018 01/11/2018 डाउनलोड (3 MB)
जवाहर नवोदय विद्यालय-करार भाडे तत्त्वावर वाहनासाठी विस्तारीत निवीदा सूचना

जवाहर नवोदय विद्यालय-पोखरापूर

24/09/2018 01/10/2018 डाउनलोड (294 KB)
जवाहर नवोदय विद्यालय भाडे तत्वावर वाहन 2018

जवाहर नवोदय विद्यालय पोखरापूर ता.मोहोळ

06/09/2018 18/09/2018 डाउनलोड (386 KB)