बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळा करिता आवश्यक स्टेशनरी व इतर साहित्य नित्योपयोगी वस्तु उपलब्ध करून देणेबाबत

सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय सोलापूर

14/07/2022 20/07/2022 पहा (298 KB)
कॉम्पॅक्टर ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

23/05/2022 06/06/2022 पहा (814 KB)
पिण्याचे पाणी टँकर फेर ई-निवीदा 2021-22

जिल्हाधिकारी कार्यालयसोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

25/05/2022 31/05/2022 पहा (6 MB)
सन 2021-22 करिता ताडी दुकानांचा फेर ई निविदा नि लिलाव

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

05/05/2022 20/05/2022 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमांतर्गत जप्त मळी, जागरी पावडर (काळा गुळ) लिलाव करणेबाबत

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

28/04/2022 19/05/2022 पहा (2 MB)
सन 2022-23 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती प्रथम फेर लिलावाकरिता ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

13/04/2022 29/04/2022 पहा (555 KB)
पिण्याचे पाणी टँकर फेर ई-निवीदा 2021-22

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

22/04/2022 28/04/2022 पहा (6 MB)
फेरलीलाव – रामवाडी धान्यगोदामातील शिल्लक बारदाना

अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, सोलापूर

04/03/2022 16/03/2022 पहा (652 KB)
सन 2021-22 वर्षांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू/रेती फेर लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव

गौणखनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर.

16/02/2022 08/03/2022 पहा (552 KB)
रामवाडी (शहर) सेालापूर या धान्यगोदामातील शिल्लक बारदाना विल्हेवाटीबाबत

अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय, सोलापूर

25/01/2022 09/02/2022 पहा (662 KB)