बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महासंस्कृती महोत्सव 2023-2024

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

07/02/2024 12/02/2024 पहा (1 MB)
गाळ मिश्री वाळू उत्खनन बाबतचे निविदा प्रसिद्ध करण्याबाबत

गौण खनिज शाखा – जिल्हाधिकारी कार्यालय

16/01/2024 02/02/2024 पहा (8 MB)
सोलापूर जिल्हयातील ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2023-24

अधीक्षकराज्य उत्पादन शुल्कसोलापूर

02/01/2024 31/01/2024 पहा (4 MB)
वाळू निविदा बाबत

गौण खनिज शाखा – जिल्हाधिकारी कार्यालय

13/12/2023 01/01/2024 पहा (7 MB)
पिण्याचे पाणी टँकर ई-निवीदा 2023-24

जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर (पाणी टंचाई शाखा)

17/11/2023 23/11/2023 पहा (2 MB)
वाहतुकीसाठी निविदा सूचना

जिल्हा पशूसंवर्धन उपायुक्त सोलापूर

16/10/2023 28/10/2023 पहा (643 KB)
ताडी दुकानांची ई-निविदा-नि-लिलाव-2023-24

अधीक्षकराज्य उत्पादन शुल्कसोलापूर  

26/09/2023 25/10/2023 पहा (6 MB)
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्तरावर (एकूण-12) सेतू सुविधा केंद्र ठेकेदार पध्दतीने (BOOT तत्वावर) चालविणेकामी ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

27/06/2023 18/07/2023 पहा (419 KB)
खाणपट्टा लिलाव प्रक्रिेकरीता भूविज्ञानक तांत्रिक अहवाल तयार करणेसाठी मान्यताप्राप्त भुविज्ञानक तांत्रिक सल्लागार नेमणूक करणेकरिता ई-निविदा

गौण खनिज शाखा – जिल्हाधिकारी कार्यालय

22/06/2023 05/07/2023 पहा (734 KB)
सोलापूर जिल्हयातील नदीपात्रातील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता ई-निविदा मागविणेबाबत – 1

गौण खनिज शाखा – जिल्हाधिकारी कार्यालय

20/06/2023 26/06/2023 पहा (9 MB)