बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा ई-लिलाव-मार्च-२०

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर

16/03/2020 31/03/2020 पहा (4 MB)
कोविड-19 – विविध औषधे/बाबींची खरेदी – ई कोटेशन सूचना

जिल्हा शल्यचिकीत्सक सोलापूर

27/03/2020 30/03/2020 पहा (1 MB)
वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक करणेकरिता प्रथम फेर ई-निविदा

गौणखनिज शाखा, सोलापूर

07/03/2020 22/03/2020 पहा (65 KB)
वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

गौणखनिज शाखा, सोलापूर.

07/01/2020 20/01/2020 पहा (60 KB)
जाहीर लिलाव -निरुपयोगी वस्तु

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुकत,कार्यालय, सोलापूर

02/01/2020 15/01/2020 पहा (98 KB)
जाहीर लिलाव

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुकत,कार्यालय,  सोलापूर 

04/12/2019 15/12/2019 पहा (98 KB)
अभिलेख कक्षासाठी कॉम्पॅक्टर सिस्टीम-ऑगस्ट 2019

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

21/08/2019 03/09/2019 पहा (1 MB)
आपत्ति व्यवस्थापन प्रशिक्षण ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय

26/06/2019 31/07/2019 पहा (466 KB)
वाळू लिलाव अंतिम फेरलिलाव

गौणखनिज शाखा, सोलापूर

06/07/2019 20/07/2019 पहा (220 KB)
नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

20/06/2019 26/06/2019 पहा (414 KB)