बंद करा

निविदा व लिलाव

निविदा व लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
औषधे व विविध साहित्य खरेदी करणेकमी दरपत्रक मागविण्याबाबत

जिल्हा शल्य चिकित्सक सोलापूर

18/03/2021 24/03/2021 पहा (2 MB)
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळीचा जाहीर लिलाव

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सोलापूर  

21/01/2021 29/01/2021 पहा (1 MB)
मग्रारोहयो अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवठा करने करीता बह्यास्थ मनुष्यबळ पुरवणारी संस्थेची नेमणुक करण्यासाठी ई-निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, सोलापूर

13/10/2020 27/10/2020 पहा (1 MB)
शुद्धीपत्रक-ई निविदा मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेला नियुक्ती करणेसाठी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, सोलापूर

27/08/2020 19/09/2020 पहा (1 MB)
मा.जिल्हाधिकारी यांचे शिबीर कार्यालय येथे स्मार्ट टीव्ही, संगणक खरेदीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर 

15/09/2020 18/09/2020 पहा (92 KB)
सेतू संकलनास संगणक संच खरेदी करणेबाबत-08/09/20

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

08/09/2020 14/09/2020 पहा (71 KB)
ई निविदा मनुष्यबळ पुरवठा संस्थेला नियुक्ती करणेसाठी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रोहयो शाखा, सोलापूर

27/08/2020 10/09/2020 पहा (1 MB)
सेतू संकलनास संगणक संच खरेदी करणेबाबत-21/08/20

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

21/08/2020 28/08/2020 पहा (68 KB)
महाराष्ट्र दारुबंदी कायदयांतर्गत जप्त मळी, स्पीरीट व वाहनांचा जाहीर लिलाव-20/08/20

अधीक्षकराज्य उत्पादन शुल्कसोलापूर  

20/08/2020 27/08/2020 पहा (2 MB)
मा.जिल्हाधिकारी यांचे शिबीर कार्यालय येथे प्रिंटर खरेदीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर

05/07/2020 06/08/2020 पहा (61 KB)