बंद करा

महाविद्यालय / विद्यापीठ

अर्धनारी नटेश्वर महाविद्यालय

वेळापुर

ईमेल : ancvelapur[at]yahoo[dot]in
दूरध्वनी : 02185245609

आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज

माढा

ईमेल : accmadha[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 02183234026

इन्स्टिटयूट ऑफ कम्प्युटर अँड मॅनेजमेंट स्टडीज

पंढरपूर

ईमेल : svipe2009[at]yahoo[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02186232232

उमा महाविद्यालय

32 दत्त नगर कराड नगर पंढरपूर

ईमेल : umamaha[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186227171

उमा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय

32 दत्त नगर कराड रोड पंढरपूर

ईमेल : umabed1[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186225500

ए आर बुर्ला महिला वरीष्ठ महाविद्यालय

213 साखर पेठ सोलापूर

ईमेल : arburla[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02172743908

ए जी पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी

18/2/2अ/2 प्रताप नगर एस आर पी कॅम्प सोलापूर

ईमेल : contact[at]agpit[dot]edu[dot]in
दूरध्वनी : 021723424499

एन बी नवले सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्ग केगाव सोलापूर

ईमेल : principal[dot]nbnscoe[at]spspm[dot]org
दूरध्वनी : 02172500610

एल पी एस मास्टर ऑफ एज्युकेशन (एम ई डी) कॉलेज

शेतफळ रोड माढा

ईमेल : stbssv[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02183235232

एस एस एम एस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर

एस आर नं 63/1अ एफ पी न 34 उजनी कॉलनी कुमठा नाका सोलापूर

दूरध्वनी : 02172603950