बंद करा

महाविद्यालय / विद्यापीठ

ए जी पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी

18/2/2अ/2 प्रताप नगर एस आर पी कॅम्प सोलापूर
ईमेल : contact[at]agpit[dot]edu[dot]in
दूरध्वनी : 021723424499

एन बी नवले सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्ग केगाव सोलापूर
ईमेल : principal[dot]nbnscoe[at]spspm[dot]org
दूरध्वनी : 02172500610

एस एस एम एस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर

एस आर नं 63/1अ एफ पी न 34 उजनी कॉलनी कुमठा नाका सोलापूर
दूरध्वनी : 02172603950

एस के एन सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

मु पो कोर्ती पंढरपूर
दूरध्वनी : 02186250146

कर्मयोगी इंजिनीरिंग कॉलेज शेळवे

गट नं 124,125 मु पो शेळवे पंढरपूर
ईमेल : kecmailbox[at]rediff[dot]com
दूरध्वनी : 02186250300

कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

पी बी 54 गोपालपूर रंजनी रोड पंढरपूर
ईमेल : coe[at]sveri[dot]ac[dot]in

कॉलेज ऑफ फार्मसी

सांगोला रोड मळेवाडी
ईमेल : abc[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02185223402

कॉलेज ऑफ फार्मसी

जुळे सोलापूर 1 विजापूर रोड सोलापूर
ईमेल : pharmapatil[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02172343760

कॉलेज ऑफ फार्मसी

पी बॉक्स नं 54 गोपालपूर रंजनी रोड पंढरपूर
ईमेल : cobp[at]sveri[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 9545553888

नागेश करजगी ओर्चिड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग अँड टेक्नॉलजी

गट नं 16 सोलापूर तुळजापूर रोड सोलापूर
ईमेल : tocetslp[at]yahoo[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02172735001