बंद करा

महाविद्यालय / विद्यापीठ

एस के एन सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग

मु पो कोर्ती पंढरपूर

दूरध्वनी : 02186250146

एसएमटी काशीबाई नवले कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

गोडसेवाडी कमलापूर

ईमेल : sajiksuja[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02187260252

कर्मयोगी इंजिनीरिंग कॉलेज शेळवे

गट नं 124,125 मु पो शेळवे पंढरपूर

ईमेल : kecmailbox[at]rediff[dot]com
दूरध्वनी : 02186250300

कर्मयोगी बबनरावजी शिंदे महाविद्यालय

कुर्डूवाडी

ईमेल : kbshindecol[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 9960123075

कर्मवीर औदुंबर पाटील लॉं कॉलेज

जुना कराड नाका पंढरपूर

ईमेल : kaplawcollege[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186220257

कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय

कर्मवीर पाथ पंढरपूर

ईमेल : kbp[dot]pandharpur[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02186223104

कस्तुरबाई कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

अशोक चौक सोलापूर

ईमेल : kcesolapur[at]sancharnet[dot]in
दूरध्वनी : 02172651705

के एन भिसे आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज

विद्या नगर कुर्डूवाडी

ईमेल : knbacck[at]yahoo[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02183223245

के पी मंगळवेढेकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट करियर अँड डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च

156 बी रेल्वे लाइन्स सोलापूर

ईमेल : kpmi05[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 02172317964

कै आमदार काकासाहेब साळुंखे पाटील आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेज

जावळे, सांगोला

ईमेल : kspcol[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02187220387