बंद करा

रुग्णालये

आधार हॉस्पिटल

उपळाई रोड बार्शी

दूरध्वनी : 9822107211

आपेक्स हॉस्पिटल

अकलूज

दूरध्वनी : 8975814545

आयुर्वेदिक दवाखाना

करमाळा

दूरध्वनी : 9881430830

आर एम शहा हॉस्पिटल

मेन रोड करमाळा

दूरध्वनी : 02182220374

आशिर्वाद हॉस्पिटल

मंगळवेढा

दूरध्वनी : 02188220149

इनामदार हॉस्पिटल

कौठाळी, पंढरपूर

दूरध्वनी : 9860882884

ए एन व्होटकर हॉस्पिटल

देविचामाळा करमाळा

दूरध्वनी : 02182220545

एकतपुरे हॉस्पिटल

अकलूज

दूरध्वनी : 02185222206

एकनाथ अप्पा मेमोरिअल हॉस्पिटल

माळशिरस

एखंडे पी एस हॉस्पिटल

बारामाता चौक अक्कलकोट

दूरध्वनी : 02181220065