बंद करा

रुग्णालये

एतवाडे हॉस्पिटल

एस टी स्टँड जवळ मोहोळ

दूरध्वनी : 02189232651

एल एम कोगरेकर हॉस्पिटल

देविचामाळा करमाळा

दूरध्वनी : 02182220553

एस पी इंस्टीट्यूट ऑफ नुरो सायन्स

रामवाडी रोड रेल्वे स्टेशन जवळ मोदीखाना सोलापूर

दूरध्वनी : 02172382444

कादे हॉस्पिटल

कादे पेट्रोलपंपा जवळ मोहोळ

दूरध्वनी : 02189232525

काबरा हॉस्पिटल

भोसले चौक बार्शी

दूरध्वनी : 02181223118

कुंभार हॉस्पिटल

मंगळवेढा

दूरध्वनी : 02188220345

कुर्डे हॉस्पिटल

गुंड बिल्डिंग जवळ मोहोळ

दूरध्वनी : 02189232481

कुर्डे हॉस्पिटल

माढा

दूरध्वनी : 02183234133

कुलकर्णी हॉस्पिटल

वडाळा, सोलापूर

कृष्णामाई हॉस्पिटल

रामवाडी सोलापूर

दूरध्वनी : 02172727473