बंद करा

स्कूल ऑफ फिजिकल सायन्स

सोलापूर विद्यापीठ केगाव सोलापूर

ईमेल : lpdeshmukh[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02172744771